«Θεσμοὺς Ἐκκλησίας πατρικοὺς διαφυλάττοντες, εἰκόνας γράφομεν καὶ ἀσπαζόμεθα…»

 

Υπηρεσίες

Φορητές Εικόνες - Τοιχογραφίες

Αναλαμβάνω την αγιογράφηση φορητών εικόνων και τοιχογραφιών, οποιουδήποτε θέματος και διαστάσεων με βάση την εκκλησιαστική ζωγραφική παράδοση. Στόχος μου είναι η όσο το δυνατόν καλύτερη απόδοση του θέματος κάθε εικόνας και η υψηλή ποιότητα του τελικού αποτελέσματος.

Μαθήματα

Παραδίδονται μαθήματα αγιογραφίας στο εργαστήριό μου για αρχάριους και προχωρημένους. Τα μαθήματα αφορούν τεχνική εκπαίδευση αλλά και συζήτηση πάνω σε θεολογικά και αισθητικά θέματα.

Τελευταία Έργα